קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TestSummary.TypedString

public static class TestSummary.TypedString
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestSummary.TypedString


סיכום

בנאים ציבוריים

TypedString (String string)
TypedString (String string, TestSummary.Type type)

שיטות ציבוריות

String getString ()
TestSummary.Type getType ()
String toString ()

בנאים ציבוריים

TypedString

public TypedString (String string)

פרמטרים
string String

TypedString

public TypedString (String string, 
                TestSummary.Type type)

פרמטרים
string String

type TestSummary.Type

שיטות ציבוריות

getString

public String getString ()

החזרות
String

getType

public TestSummary.Type getType ()

החזרות
TestSummary.Type

toString

public String toString ()

החזרות
String