จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TestSummary.TypedString

public static class TestSummary.TypedString
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.TestSummary.TypedString


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

TypedString (String string)
TypedString (String string, TestSummary.Type type)

วิธีการสาธารณะ

String getString ()
TestSummary.Type getType ()
String toString ()

ผู้สร้างสาธารณะ

TypedString

public TypedString (String string)

พารามิเตอร์
string String

TypedString

public TypedString (String string, 
                TestSummary.Type type)

พารามิเตอร์
string String

type TestSummary.Type

วิธีการสาธารณะ

getString

public String getString ()

คืนสินค้า
String

getType

public TestSummary.Type getType ()

คืนสินค้า
TestSummary.Type

toString

public String toString ()

คืนสินค้า
String