ISupportGranularResults

public interface ISupportGranularResults
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.retry.ISupportGranularResults


Bir ITestInvocationListener ayrıntılı sonuçları almayı destekleyip desteklemediğini belirten arabirim.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean supportGranularResults ()

Muhabir ayrıntılı sonuçları destekliyorsa True, aksi halde false döndürür.

Genel yöntemler

destekGranülerSonuçlar

public abstract boolean supportGranularResults ()

Muhabir ayrıntılı sonuçları destekliyorsa True, aksi halde false döndürür.

İadeler
boolean