TradefedSandboxRunner

public class TradefedSandboxRunner
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner


مشغل مرتبط بـ TradefedSandbox الذي سيسمح بتنفيذ وضع الحماية.

ملخص

فصول متداخلة

class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

كعب روتين IScheduledInvocationListener الذي لا يفعل شيئًا.

مجالات

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

المقاولين العامة

TradefedSandboxRunner ()

الأساليب العامة

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

الطريقة الرئيسية لتشغيل الأمر.

مجالات

DEBUG_THREAD_KEY

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

المقاولين العامة

TradefedSandboxRunner

public TradefedSandboxRunner ()

الأساليب العامة

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

عائدات
CommandRunner.ExitCode

رئيسي

public static void main (String[] mainArgs)

حدود
mainArgs String

يجري

public void run (String[] args)

الطريقة الرئيسية لتشغيل الأمر.

حدود
args String : اسم التكوين المطلوب تشغيله وخياراته