คุณสมบัติ iRemote

public interface IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.IRemoteFeature


อินเทอร์เฟซที่อธิบายคุณลักษณะใน Tradefed ที่สามารถดำเนินการได้ตามคำขอ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

ส่งคืน FeatureResponse ตามคำขอ

abstract String getName ()

ชื่อของคุณลักษณะ

วิธีการสาธารณะ

ดำเนินการ

public abstract FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

ส่งคืน FeatureResponse ตามคำขอ

พารามิเตอร์
request FeatureRequest

การส่งคืน
FeatureResponse

รับชื่อ

public abstract String getName ()

ชื่อของคุณลักษณะ ต้องตรงกับ FeatureRequest#getName()

การส่งคืน
String