จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IRemoteScheduledListenersคุณสมบัติ

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteScheduledListenersFeature


ส่วนขยายของ IRemoteFeature เพื่อรองรับการส่งผ่านใน IScheduledInvocationListener สิ่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับ TradefedFeatureServer เท่านั้น

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

วิธีการสาธารณะ

getListeners

public abstract  getListeners ()

คืนสินค้า

setListeners

public abstract void setListeners ( listeners)

พารามิเตอร์
listeners