DeviceBuildInfoBootStrapper

public class DeviceBuildInfoBootStrapper
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoBootStrapper


ITargetPreparer , który zastępuje pola informacji o kompilacji atrybutami odczytanymi z urządzenia

Jest to przydatne do testowania urządzeń z kompilacjami wygenerowanymi z zewnętrznego źródła (np. zewnętrznych urządzeń partnerskich)

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBuildInfoBootStrapper ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

DeviceBuildInfoBootStrapper

public DeviceBuildInfoBootStrapper ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError