GsiDeviceFlashPreparer

public class GsiDeviceFlashPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.GsiDeviceFlashPreparer


أداة إعداد الهدف التي تومض الجهاز بصورة عامة لنظام android. يرجى الاطلاع على https://source.android.com/setup/build/gsi للحصول على التفاصيل.

ملخص

المنشأت العامة

GsiDeviceFlashPreparer ()

الأساليب العامة

void setUp ( TestInformation testInfo)

الطرق المحمية

IHostOptions getHostOptions ()

احصل على مرجع IHostOptions

IRunUtil getRunUtil ()

احصل على مثيل IRunUtil لاستخدامه.

المنشأت العامة

GsiDeviceFlashPreparer

public GsiDeviceFlashPreparer ()

الأساليب العامة

يثبت

public void setUp (TestInformation testInfo)

حدود
testInfo TestInformation

رميات
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

الطرق المحمية

getHostOptions

protected IHostOptions getHostOptions ()

احصل على مرجع IHostOptions

عائدات
IHostOptions IHostOptions للاستخدام

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

احصل على مثيل IRunUtil لاستخدامه.

عائدات
IRunUtil IRunUtil الاستخدام