ไอทาร์เก็ตคลีนเนอร์

public interface ITargetCleaner
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ITargetCleaner


อินเทอร์เฟซนี้เลิกใช้แล้ว
TearDown ถูกย้ายไปยังอินเทอร์เฟซ ITargetPreparer พื้นฐาน

ทำความสะอาดอุปกรณ์เป้าหมายหลังจากการทดสอบรันเสร็จสิ้น

ตัวอย่างเช่น ลบซอฟต์แวร์ รวบรวมตัวชี้วัด ลบไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

โปรดทราบว่าสามารถระบุ ITargetCleaner ได้หลายรายการในการกำหนดค่า