Wywoływacz PushFile

public class PushFileInvoker
extends TestFilePushSetup

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup
com.android.tradefed.targetprep.PushFileInvoker


Ta klasa jest przestarzała.
Zamiast tego użyj PushFilePreparer

ITargetPreparer , który wypycha pliki z testowego zip na urządzenie, oznacza je jako pliki wykonywalne i wywołuje plik binarny lub skrypt na urządzeniu. Zobacz także TestFilePushSetup .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PushFileInvoker ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Wywoływacz PushFile

public PushFileInvoker ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError