ลบ SystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer สำหรับการลบ APK ออกจากพาร์ติชันระบบก่อนการทดสอบรัน โปรดทราบว่าอุปกรณ์จะรีบูตก่อนดำเนินการทดสอบจริง ดังนั้นพาร์ติชันระบบจึงยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในระหว่างการทดสอบ

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

RemoveSystemAppPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

void setUp ( TestInformation testInformation)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ลบ SystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

วิธีการสาธารณะ

ติดตั้ง

public void setUp (TestInformation testInformation)

พารามิเตอร์
testInformation TestInformation

ขว้าง
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError