StubTargetPreparer

public class StubTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.객체
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.StubTargetPreparer


ITargetPreparer 의 자리 표시자 빈 구현입니다.

요약

공개 생성자

StubTargetPreparer ()

공개 방법

IConfiguration getConfiguration ()

setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) 통해 받은 구성을 반환합니다.

boolean getTestBooleanOption ()
boolean getTestBooleanOptionFalse ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

사용 중인 IConfiguration 주입합니다.

void setUp ( TestInformation testInfo)

공개 생성자

StubTargetPreparer

public StubTargetPreparer ()

공개 방법

getConfiguration

public IConfiguration getConfiguration ()

setConfiguration(com.android.tradefed.config.IConfiguration) 통해 받은 구성을 반환합니다.

보고
IConfiguration

getTestBooleanOption

public boolean getTestBooleanOption ()

보고
boolean

getTestBooleanOptionFalse

public boolean getTestBooleanOptionFalse ()

보고
boolean

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

사용 중인 IConfiguration 주입합니다.

매개변수
configuration IConfiguration

설정

public void setUp (TestInformation testInfo)

매개변수
testInfo TestInformation

던지기
TargetSetupError