WaitForDeviceDatetimePreparer

public class WaitForDeviceDatetimePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.WaitForDeviceDatetimePreparer


ITargetPreparer , który czeka na ustawienie daty i godziny na urządzeniu

Opcjonalnie ten przygotowujący może wymusić błąd TargetSetupError , jeśli datetime nie zostanie ustawiony w ramach limitu czasu, lub wymusić datetime hosta na urządzeniu,

Streszczenie

Konstruktory publiczne

WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Metody publiczne

void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Ustawia limit czasu oczekiwania na prawidłową datę i godzinę urządzenia

void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Ustawia, czy data/godzina powinna być wymuszana z hosta na urządzenie

void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Ustawia wartość logiczną wymuszającą błąd TargetSetupError , jeśli data/godzina nie jest ustawiona poprawnie.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Metody chronione

IRunUtil getRunUtil ()

Konstruktory publiczne

WaitForDeviceDatetimePreparer

public WaitForDeviceDatetimePreparer ()

Metody publiczne

setDatetimeWaitTimeout

public void setDatetimeWaitTimeout (long datetimeWaitTimeout)

Ustawia limit czasu oczekiwania na prawidłową datę i godzinę urządzenia

Parametry
datetimeWaitTimeout long

ustawForceDatetime

public void setForceDatetime (boolean forceDatetime)

Ustawia, czy data/godzina powinna być wymuszana z hosta na urządzenie

Parametry
forceDatetime boolean

setForceBłąd konfiguracji

public void setForceSetupError (boolean forceSetupError)

Ustawia wartość logiczną wymuszającą błąd TargetSetupError , jeśli data/godzina nie jest ustawiona poprawnie.

Parametry
forceSetupError boolean

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Zwroty
IRunUtil IRunUtil do użycia