AdbStopServerPreparer

public class AdbStopServerPreparer
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.adb.AdbStopServerPreparer


Osoba przygotowująca cel, aby zatrzymać serwer adb na hoście przed i po uruchomieniu testów adb.

Tego narzędzia przygotowującego należy używać ostrożnie, ponieważ zatrzymuje się i ponownie uruchamia adb na hostach. Zwykle powinno być ciasno w przypadku SemaphoreTokenTargetPreparer , aby uniknąć jednoczesnego uruchamiania innych testów.

Streszczenie

Pola

public static final String ADB_BINARY_KEY

Konstruktorzy publiczni

AdbStopServerPreparer ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Metody chronione

File findAdbLog ()

Pola

ADB_BINARY_KEY

public static final String ADB_BINARY_KEY

Konstruktorzy publiczni

AdbStopServerPreparer

public AdbStopServerPreparer ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuca
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

znajdźAdbLog

protected File findAdbLog ()

Zwroty
File