BaseMultiTargetHazırlayıcı

public abstract class BaseMultiTargetPreparer
extends Object implements IMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer


Nesneyi devre dışı bırakmaya izin veren IMultiTargetPreparer temel uygulaması.

Özet

kamu inşaatçılar

BaseMultiTargetPreparer ()

Genel yöntemler

final boolean isDisabled ()

Nesnenin tamamı devre dışı bırakılırsa True döndürür (hem kurulumu hem de ayırmayı atlayın).

final boolean isTearDownDisabled ()

Yalnızca sökme işleminin atlanması gerekiyorsa True değerini döndürür.

final void setDisable (boolean isDisabled)

Nesnenin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlar.

final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Nesnedeki ayırma adımının atlanıp atlanmayacağını ayarlar.

kamu inşaatçılar

BaseMultiTargetHazırlayıcı

public BaseMultiTargetPreparer ()

Genel yöntemler

devre dışı

public final boolean isDisabled ()

Nesnenin tamamı devre dışı bırakılırsa True döndürür (hem kurulumu hem de ayırmayı atlayın). Aksi takdirde yanlış.

İadeler
boolean

isTearDownDisabled

public final boolean isTearDownDisabled ()

Yalnızca sökme işleminin atlanması gerekiyorsa True değerini döndürür. Aksi takdirde yanlış.

İadeler
boolean

setDisable

public final void setDisable (boolean isDisabled)

Nesnenin devre dışı bırakılıp bırakılmayacağını ayarlar. Devre dışı, hem kurulum hem de ayırma adımlarının atlanması gerektiği anlamına gelir. Varsayılan kurucuda bir nesneyi varsayılan olarak devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

parametreler
isDisabled boolean : nesnenin konması gereken durum.

setDisableTearDown

public final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Nesnedeki ayırma adımının atlanıp atlanmayacağını ayarlar. Kurulum adımı hala yapılır.

parametreler
isDisabled boolean : nesnenin konması gereken durum.