HelloWorldMultiTargetHazırlayıcı

public class HelloWorldMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.HelloWorldMultiTargetPreparer


Örnek bir IMultiTargetPreparer uygulaması.

Özet

kamu inşaatçılar

HelloWorldMultiTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

kamu inşaatçılar

HelloWorldMultiTargetHazırlayıcı

public HelloWorldMultiTargetPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

Atar
TargetSetupError

sökmek

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

parametreler
testInfo TestInformation

e Throwable

Atar
DeviceNotAvailableException