EşleştirmeMultiTargetPreparer

public class PairingMultiTargetPreparer
extends BaseMultiTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.multi.BaseMultiTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.multi.PairingMultiTargetPreparer


Çoklu hedef hazırlayıcı, iki cihaz arasında Bluetooth eşleştirmesi (ve bağlantısı) yapılmasına yardımcı olur.

Özet

Kamu inşaatçıları

PairingMultiTargetPreparer ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInformation)

Kamu inşaatçıları

EşleştirmeMultiTargetPreparer

public PairingMultiTargetPreparer ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametreler
testInformation TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError