จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ArtRunTest.AdbShellCommandException

public static class ArtRunTest.AdbShellCommandException
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.ArtRunTest.AdbShellCommandException


คลาสข้อยกเว้นเพื่อรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการคำสั่งเชลล์ ADB