Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontroler poziomu baterii urządzenia

public class DeviceBatteryLevelChecker
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceBatteryLevelChecker


IRemoteTest , który sprawdza minimalny poziom naładowania baterii i czeka, aż bateria osiągnie drugi próg ładowania, jeśli minimalne ładowanie nie jest obecne.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Wykonuje testy i raportuje wyniki do słuchacza.

Metody chronione

void setResumeLevel (int level)

Konstruktorzy publiczni

Kontroler poziomu baterii urządzenia

public DeviceBatteryLevelChecker ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Wykonuje testy i raportuje wyniki do słuchacza.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException

Metody chronione

setResumeLevel

protected void setResumeLevel (int level)

Parametry
level int