DeviceJUnit4ClassRunner

public class DeviceJUnit4ClassRunner
extends BlockJUnit4ClassRunner implements IAbiReceiver , ISetOptionReceiver , ITestInformationReceiver

java.lang.Object
org.junit.runner.Runner
org.junit.runners.ParentRunner<org.junit.runners.model.FrameworkMethod>
org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner


IDeviceTest de barındıran JUnit4 test çalıştırıcısı. JUnit4 Testinin üzerinde RunWith ek açıklamasıyla belirtilmelidir.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

Sahte açıklama, günlükleri muhabirlere taşımayı amaçlıyordu.

class DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation

Sahte açıklama, ölçümleri muhabirlere taşımayı amaçlıyordu.

class DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData

ExternalResource ve TestRule uygulanması.

class DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics

ExternalResource ve TestRule uygulanması.

Kamu inşaatçıları

DeviceJUnit4ClassRunner (Class<?> klass)

Genel yöntemler

IAbi getAbi ()
TestInformation getTestInformation ()
void run (RunNotifier notifier)
void setAbi ( IAbi abi)
void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Korumalı yöntemler

Object createTest ()

Cihazı ayarlamak için createTest'i geçersiz kılıyoruz.

void runChild (FrameworkMethod method, RunNotifier notifier)
Statement withAfterClasses (Statement statement)
Statement withBeforeClasses (Statement statement)

Kamu inşaatçıları

DeviceJUnit4ClassRunner

public DeviceJUnit4ClassRunner (Class<?> klass)

Parametreler
klass Class

Atar
InitializationError

Genel yöntemler

getAbi

public IAbi getAbi ()

İadeler
IAbi

getTestInformation

public TestInformation getTestInformation ()

İadeler
TestInformation

koşmak

public void run (RunNotifier notifier)

Parametreler
notifier RunNotifier

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Parametreler
abi IAbi

setTestBilgileri

public void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametreler
testInformation TestInformation

Korumalı yöntemler

test oluştur

protected Object createTest ()

Cihazı ayarlamak için createTest'i geçersiz kılıyoruz.

İadeler
Object

koşÇocuk

protected void runChild (FrameworkMethod method, 
                RunNotifier notifier)

Parametreler
method FrameworkMethod

notifier RunNotifier

AfterClasses ile

protected Statement withAfterClasses (Statement statement)

Parametreler
statement Statement

İadeler
Statement

withBeforeClasses

protected Statement withBeforeClasses (Statement statement)

Parametreler
statement Statement

İadeler
Statement