IDeviceTest

public interface IDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IDeviceTest


Bir ITestDevice başvurusuna ihtiyaç duyan nesne arabirimi.

Özet

Genel yöntemler

abstract ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste alın.

abstract void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Genel yöntemler

cihaz almak

public abstract ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste alın.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

setCihaz

public abstract void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice