จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

public class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException