Dynamiczny plikStubTest

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


To jest test tradefeed, aby sprawdzić, czy tradefeed może poprawnie rozwiązać plik dynamiczny.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

DynamicFileStubTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktory publiczne

Dynamiczny plikStubTest

public DynamicFileStubTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException