GTtesti

public class GTest
extends GTestBase implements IDeviceTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.GTest


Belirli bir cihazda yerel bir test paketini çalıştıran bir Test.

Özet

Kamu inşaatçıları

GTest ()

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

boolean isRebootBeforeTestEnabled ()
void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

void setNativeTestDevicePath (String path)

Korumalı yöntemler

String createFlagFile (String filter)

Args boyutunda herhangi bir işletim sistemi sınırlamasını önlemek için --gtest_flagfile aracılığıyla kullanılacak filtreleri içeren bir dosya oluşturun.

void executeCommandByScript ( ITestDevice testDevice, String cmd, IShellOutputReceiver resultParser)

Komutun doğrudan adb tarafından çalıştırılamayacak kadar uzun olması durumunda, geçici bir komut dosyasından gtest komutunu çalıştırmaya yönelik yardımcı yöntem.

String getGTestCmdLine (String fullPath, String flags)

Çalıştırılacak gtest komutunu oluşturmaya yönelik yardımcı yöntem.

String loadFilter (String binaryOnDevice)

Get filtre yöntemini tanımlayın.

boolean shouldRunFile (String fullPath)

Belirli bir dosyayı çalıştırmamız gerekip gerekmediğini belirleyen yardımcı yöntem.

Kamu inşaatçıları

GTtesti

public GTest ()

Genel yöntemler

cihaz al

public ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

isRebootBeforeTestEnabled

public boolean isRebootBeforeTestEnabled ()

İadeler
boolean

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Parametreler
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setCihaz

public void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice

setNativeTestDevicePath

public void setNativeTestDevicePath (String path)

Parametreler
path String

Korumalı yöntemler

BayrakDosyası oluştur

protected String createFlagFile (String filter)

Args boyutunda herhangi bir işletim sistemi sınırlamasını önlemek için --gtest_flagfile aracılığıyla kullanılacak filtreleri içeren bir dosya oluşturun.

Parametreler
filter String : Filtre dizisi

İadeler
String Filtreyi içeren dosyanın yolu.

Atar
DeviceNotAvailableException

YürütmeCommandByScript

protected void executeCommandByScript (ITestDevice testDevice, 
        String cmd, 
        IShellOutputReceiver resultParser)

Komutun doğrudan adb tarafından çalıştırılamayacak kadar uzun olması durumunda, geçici bir komut dosyasından gtest komutunu çalıştırmaya yönelik yardımcı yöntem.

Parametreler
testDevice ITestDevice : komutun çalıştırılacağı cihaz

cmd String : Çalıştırılacak komut dizisi

resultParser IShellOutputReceiver : test sonuçlarını okumak için çıkış alıcısı

Atar
DeviceNotAvailableException

getGTestCmdLine

protected String getGTestCmdLine (String fullPath, 
        String flags)

Çalıştırılacak gtest komutunu oluşturmaya yönelik yardımcı yöntem.

Parametreler
fullPath String : cihazdaki gtest ikili dosyasının mutlak dosya sistemi yolu

flags String : gtest yürütme bayrakları

İadeler
String gtest için çalıştırılacak kabuk komut satırı

Yük Filtresi

protected String loadFilter (String binaryOnDevice)

Get filtre yöntemini tanımlayın.

Alt sınıf kendi filtresini nasıl alacağını uygulamalıdır.

Parametreler
binaryOnDevice String : Filtre dosyasının tam yolu.

İadeler
String filtre dizisi.

Atar
DeviceNotAvailableException

Çalıştırma Dosyası

protected boolean shouldRunFile (String fullPath)

Belirli bir dosyayı çalıştırmamız gerekip gerekmediğini belirleyen yardımcı yöntem.

Parametreler
fullPath String : söz konusu dosyanın tam yolu

İadeler
boolean true eğer söz konusu dosyayı çalıştırmamız gerekiyorsa.