קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IAbi

public interface IAbi

com.android.tradefed.testtype.IAbi


ממשק המייצג את ה-ABI הנבדק.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract String getBitness ()
abstract String getName ()
abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

מחזירה את ייצוג הפרוטו של המופע הנוכחי של Abi.

שיטות ציבוריות

getBitness

public abstract String getBitness ()

החזרות
String עמידות ה-ABI (למשל 32, 64).

getName

public abstract String getName ()

החזרות
String שם ה-ABI.

לפרוטו

public abstract ConfigurationDescription.Abi toProto ()

מחזירה את ייצוג הפרוטו של המופע הנוכחי של Abi.

החזרות
ConfigurationDescription.Abi