จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

MetricTestCase.LogHolder

public static class MetricTestCase.LogHolder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.MetricTestCase.LogHolder


โครงสร้างการถือล็อกไฟล์ที่จะรายงาน

สรุป

ทุ่งนา

public final String mDataName

public final InputStreamSource mDataStream

public final LogDataType mDataType

ผู้สร้างสาธารณะ

LogHolder (String dataName, LogDataType dataType, InputStreamSource dataStream)

ทุ่งนา

mDataName

public final String mDataName

mDataStream

public final InputStreamSource mDataStream

mDataType

public final LogDataType mDataType

ผู้สร้างสาธารณะ

LogHolder

public LogHolder (String dataName, 
        LogDataType dataType, 
        InputStreamSource dataStream)

พารามิเตอร์
dataName String

dataType LogDataType

dataStream InputStreamSource