NativeStressTestParser

public class NativeStressTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTestParser


IShellOutputReceiver الذي يقوم بتوزيع مخرجات بيانات اختبار التحمل، وجمع المقاييس حول عدد التكرارات المكتملة ومتوسط ​​الوقت لكل تكرار.

يبحث عن الإخراج التالي

pass 0 ... ==== pass X Successfully completed X passes
حيث يشير "X" إلى رقم التكرار

ملخص

المقاولين العامة

NativeStressTestParser (String runName)

يقوم بإنشاء NativeStressTestParser .

الأساليب العامة

int getIterationsCompleted ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

المقاولين العامة

NativeStressTestParser

public NativeStressTestParser (String runName)

يقوم بإنشاء NativeStressTestParser .

حدود
runName String : اسم التشغيل. تستخدم لأغراض التسجيل.

الأساليب العامة

getIterationsCompleted

public int getIterationsCompleted ()

عائدات
int إجمالي عدد التكرارات المكتملة عبر عملية تشغيل واحدة أو أكثر

getRunName

public String getRunName ()

عائدات
String اسم التشغيل التجريبي.

تم إلغاء

public boolean isCancelled ()

عائدات
boolean

ProcessNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

حدود
lines String