Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NoisyDryRunTest

public class NoisyDryRunTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.NoisyDryRunTest


Uruchom hałaśliwy przebieg próbny na pliku poleceń.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Konstruktory publiczne

NoisyDryRunTest

public NoisyDryRunTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

testSandboxCommand

public void testSandboxCommand (String[] args)

Przetestuj ładowanie polecenia w trybie piaskownicy.

Parametry
args String

Rzuty
ConfigurationException