Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Test resetowania usb

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


IRemoteTest , który resetuje urządzenie USB i sprawdza, czy urządzenie powróci później do trybu online.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UsbResetTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

Test resetowania usb

public UsbResetTest ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException
,

Test resetowania usb

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


IRemoteTest , który resetuje urządzenie USB i sprawdza, czy urządzenie powróci później do trybu online.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UsbResetTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

Test resetowania usb

public UsbResetTest ()

Metody publiczne

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : obiekt TestInformation zawierający przydatne informacje do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuty
DeviceNotAvailableException