UsbResetTest

public class UsbResetTest
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.UsbResetTest


IRemoteTest , który resetuje USB urządzenia i sprawdza, czy urządzenie wraca później do trybu online.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

UsbResetTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktory publiczne

UsbResetTest

public UsbResetTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException