จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ความคุ้มครอง

public static final enum CoverageOptions.Toolchain
extends Enum< CoverageOptions.Toolchain >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain >
com.android.tradefed.testtype.coverage.CoverageOptions.Toolchain


สรุป

ค่า Enum

CoverageOptions.Toolchain CLANG

CoverageOptions.Toolchain GCOV

CoverageOptions.Toolchain JACOCO

วิธีการสาธารณะ

static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)
static final Toolchain[] values ()

ค่า Enum

เสียงดัง

public static final CoverageOptions.Toolchain CLANG

GCOV

public static final CoverageOptions.Toolchain GCOV

จาโคโค

public static final CoverageOptions.Toolchain JACOCO

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static CoverageOptions.Toolchain valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ผลตอบแทน
CoverageOptions.Toolchain

ค่า

public static final Toolchain[] values ()

ผลตอบแทน
Toolchain[]