ก่อนคลาสด้วยข้อมูล

public abstract @interface BeforeClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.BeforeClassWithInfo


การรับประกันที่คล้ายกันกับ BeforeClass แต่วิธีที่มีคำอธิบายประกอบจะต้องใช้พารามิเตอร์ TestInformation รันก่อนเมธอด beforeClass

การใช้ TestInformation#properties() สามารถช่วยส่งข้อมูลระหว่างบริบทแบบคงที่และไม่คงที่

ตัวอย่าง:

@BeforeClassWithInfo โมฆะสาธารณะคงที่ beforeClassWithInfo (TestInformation testInfo) { assertNotNull (อุปกรณ์); }

ดูสิ่งนี้ด้วย: