JUnit4 ResultForwarder

public class JUnit4ResultForwarder
extends RunListener

java.lang.অবজেক্ট
org.junit.runner.notification.RunListener
com.android.tradefed.testtype.junit4.JUnit4ResultForwarder


JUnit4 রানার থেকে ফলাফল ফরওয়ার্ডার।

সারসংক্ষেপ

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

JUnit4ResultForwarder ( ITestInvocationListener listener)

পাবলিক পদ্ধতি

void testAssumptionFailure (Failure failure)
void testFailure (Failure failure)
void testFinished (Description description)
void testIgnored (Description description)
void testRunFinished (Result result)
void testRunStarted (Description description)
void testStarted (Description description)

পাবলিক কনস্ট্রাক্টর

JUnit4 ResultForwarder

public JUnit4ResultForwarder (ITestInvocationListener listener)

পরামিতি
listener ITestInvocationListener

পাবলিক পদ্ধতি

পরীক্ষা অনুমান ব্যর্থতা

public void testAssumptionFailure (Failure failure)

পরামিতি
failure Failure

পরীক্ষায় ব্যর্থতা

public void testFailure (Failure failure)

পরামিতি
failure Failure

পরীক্ষা সমাপ্ত

public void testFinished (Description description)

পরামিতি
description Description

পরীক্ষা উপেক্ষা করা হয়েছে

public void testIgnored (Description description)

পরামিতি
description Description

testRunFinished

public void testRunFinished (Result result)

পরামিতি
result Result

testRunStarted

public void testRunStarted (Description description)

পরামিতি
description Description

পরীক্ষা শুরু হয়েছে

public void testStarted (Description description)

পরামিতি
description Description