จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

RunBeforesWithInfo

public class RunBeforesWithInfo
extends Statement

java.lang.Object
org.junit.runners.model.Statement
com.android.tradefed.testtype.junit4.RunBeforesWithInfo


ดูสิ่งนี้ด้วย:

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo) RunBeforesWithInfo (Statement next, befores, TestInformation testInfo)

วิธีการสาธารณะ

void evaluate ()

ผู้สร้างสาธารณะ

RunBeforesWithInfo

public RunBeforesWithInfo (Statement next, 
         befores, 
        TestInformation testInfo)

พารามิเตอร์
next Statement

befores

testInfo TestInformation

วิธีการสาธารณะ

ประเมิน

public void evaluate ()