จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

ผู้สร้างสาธารณะ

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

พารามิเตอร์
errorMsg String

,

MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

public class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException


สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

InvalidResultTypeException (String errorMsg)

ผู้สร้างสาธารณะ

InvalidResultTypeException

public InvalidResultTypeException (String errorMsg)

พารามิเตอร์
errorMsg String