PythonBinaryHostTest

public class PythonBinaryHostTest
extends Object implements IRemoteTest , ITestFilterReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.python.PythonBinaryHostTest


Test hosta mający na celu uruchomienie pliku binarnego Pythona z systemu Android Build (Soong)

Program uruchamiający testy obsługuje filtrowanie włączeń i filtrowanie wykluczeń. Zauważ, że filtr wykluczający działa poprzez ignorowanie wyniku testu, zamiast pomijania samego testu. Testy określone w filtrze wykluczeń będą nadal wykonywane.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class PythonBinaryHostTest.PythonForwarder

Przekazywanie wyników w celu zastąpienia nazwy przebiegu nazwą binarną.

Pola

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Konstruktory publiczne

PythonBinaryHostTest ()

Metody publiczne

void addAllExcludeFilters ( filters) addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać wykluczone.

void addAllIncludeFilters ( filters) addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać uwzględnione.

void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr testów do wykluczenia.

void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy mają zostać uwzględnione.

void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry wykluczeń.

void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczeń.

getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączania.

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Pola

ANDROID_SERIAL_VAR

protected static final String ANDROID_SERIAL_VAR

LD_LIBRARY_PATH

protected static final String LD_LIBRARY_PATH

Konstruktory publiczne

PythonBinaryHostTest

public PythonBinaryHostTest ()

Metody publiczne

addAllExcludeFilters

public void addAllExcludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać wykluczone.

Parametry
filters

dodaj filtry AllInclude

public void addAllIncludeFilters ( filters)

Dodaje ERROR(/Set) filtrów, z których testy mają zostać uwzględnione.

Parametry
filters

dodaj filtr wykluczenia

public void addExcludeFilter (String filter)

Dodaje filtr testów do wykluczenia.

Parametry
filter String

addIncludeFilter

public void addIncludeFilter (String filter)

Dodaje filtr określający, które testy mają zostać uwzględnione.

Parametry
filter String

wyczyść filtry wykluczające

public void clearExcludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry wykluczeń.

wyczyść filtry uwzględnienia

public void clearIncludeFilters ()

Usuń wszystkie aktualnie śledzone filtry uwzględniania.

getExcludeFilters

public  getExcludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów wykluczeń.

Zwroty

getIncludeFilters

public  getIncludeFilters ()

Zwraca bieżący ERROR(/Set) filtrów dołączania.

Zwroty

uruchomić

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException