จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


คลาสนี้จะช่วยตรวจสอบว่า IConfiguration โหลดสำหรับชุดนั้นตรงตามข้อกำหนดที่คาดไว้: - ไม่มีผู้ให้บริการบิลด์ - ไม่มีผู้รายงานผลลัพธ์

สรุป

วิธีการสาธารณะ

static void validateConfig ( IConfiguration config)

ตรวจสอบว่าการกำหนดค่าถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทำงานในชุด

วิธีการสาธารณะ

validateConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

ตรวจสอบว่าการกำหนดค่าถูกสร้างขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทำงานในชุด

พารามิเตอร์
config IConfiguration : IConfiguration ที่จะตรวจสอบหาก valide สำหรับ suite