จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

โมดูลพารามิเตอร์

public final enum ModuleParameters
extends Enum< ModuleParameters >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParameters >
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParameters


ค่าพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคีย์ "พารามิเตอร์" ของชุดข้อมูลเมตาของแต่ละโมดูล

สรุป

ค่า Enum

ModuleParameters ALL_FOLDABLE_STATES

ModuleParameters INSTANT_APP

อธิบายการกำหนดพารามิเตอร์ตามแอปที่ควรติดตั้งในโหมดโต้ตอบแบบทันที

ModuleParameters MULTIUSER

ModuleParameters MULTI_ABI

ModuleParameters NOT_INSTANT_APP

ModuleParameters NOT_MULTI_ABI

ModuleParameters NOT_RUN_ON_SDK_SANDBOX

ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER

ModuleParameters NO_FOLDABLE_STATES

ModuleParameters RUN_ON_SDK_SANDBOX

ModuleParameters RUN_ON_SECONDARY_USER

ModuleParameters RUN_ON_WORK_PROFILE

ModuleParameters SECONDARY_USER

ค่าคงที่

String FOLDABLE_STATES_FAMILY

String INSTANT_APP_FAMILY

String MULTIUSER_FAMILY

String MULTI_ABI_FAMILY

String SECONDARY_USER_FAMILY

วิธีการสาธารณะ

String getFamily ()

ส่งกลับตระกูลของพารามิเตอร์โมดูล

String toString ()
static ModuleParameters valueOf (String name)
static final ModuleParameters[] values ()

ค่า Enum

ALL_FOLDABLE_STATES

public static final ModuleParameters ALL_FOLDABLE_STATES

INSTANT_APP

public static final ModuleParameters INSTANT_APP

อธิบายการกำหนดพารามิเตอร์ตามแอปที่ควรติดตั้งในโหมดโต้ตอบแบบทันที

ผู้ใช้หลายคน

public static final ModuleParameters MULTIUSER

MULTI_ABI

public static final ModuleParameters MULTI_ABI

NOT_INSTANT_APP

public static final ModuleParameters NOT_INSTANT_APP

NOT_MULTI_ABI

public static final ModuleParameters NOT_MULTI_ABI

NOT_RUN_ON_SDK_SANDBOX

public static final ModuleParameters NOT_RUN_ON_SDK_SANDBOX

NOT_SECONDARY_USER

public static final ModuleParameters NOT_SECONDARY_USER

NO_FOLDABLE_STATES

public static final ModuleParameters NO_FOLDABLE_STATES

RUN_ON_SDK_SANDBOX

public static final ModuleParameters RUN_ON_SDK_SANDBOX

RUN_ON_SECONDARY_USER

public static final ModuleParameters RUN_ON_SECONDARY_USER

RUN_ON_WORK_PROFILE

public static final ModuleParameters RUN_ON_WORK_PROFILE

SECONDARY_USER

public static final ModuleParameters SECONDARY_USER

ค่าคงที่

FOLDABLE_STATES_FAMILY

public static final String FOLDABLE_STATES_FAMILY

ค่าคงที่: "foldable_family"

INSTANT_APP_FAMILY

public static final String INSTANT_APP_FAMILY

ค่าคงที่: "instant_app_family"

MULTIUSER_FAMILY

public static final String MULTIUSER_FAMILY

ค่าคงที่: "multiuser_family"

MULTI_ABI_FAMILY

public static final String MULTI_ABI_FAMILY

ค่าคงที่: "multi_abi_family"

SECONDARY_USER_FAMILY

public static final String SECONDARY_USER_FAMILY

ค่าคงที่: "secondary_user_family"

วิธีการสาธารณะ

getFamily

public String getFamily ()

ส่งกลับตระกูลของพารามิเตอร์โมดูล

คืนสินค้า
String

toString

public String toString ()

คืนสินค้า
String

มูลค่าของ

public static ModuleParameters valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

คืนสินค้า
ModuleParameters

ค่า

public static final ModuleParameters[] values ()

คืนสินค้า
ModuleParameters[]