קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
extends Object implements IMatcher <T> extends Object implements IMatcher <T>

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T>


ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher PriorityBlockingQueue.IMatcher התואם לכל אובייקט.

סיכום

בונים ציבוריים

AlwaysMatch ()

שיטות ציבוריות

boolean matches (T element)

קבע אם element נתון עומד בתנאי הנדרש

בונים ציבוריים

AlwaysMatch

public AlwaysMatch ()

שיטות ציבוריות

התאמות

public boolean matches (T element)

קבע אם element נתון עומד בתנאי הנדרש

פרמטרים
element T : האובייקט להתאים

החזרות
boolean true אם התקיים התנאי. false אחרת.