Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IRUNUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


Interfejs do asynchronicznego wykonywania operacji, która zwraca stan logiczny.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void cancel ()

Anuluj operację.

default getCommand ()

Zwraca polecenie skojarzone z uruchamialnym.

default CommandResult getResult ()

Zwraca CommandResult skojarzony z poleceniem.

abstract boolean run ()

Wykonaj operację.

Metody publiczne

anulować

public abstract void cancel ()

Anuluj operację.

pobierz polecenie

public  getCommand ()

Zwraca polecenie skojarzone z uruchamialnym.

Zwroty

pobierzWynik

public CommandResult getResult ()

Zwraca CommandResult skojarzony z poleceniem.

Zwroty
CommandResult

biegać

public abstract boolean run ()

Wykonaj operację.

Zwroty
boolean true , jeśli operacja została wykonana pomyślnie, w przeciwnym razie false

Rzuty
Exception jeśli operacja zakończyła się nieprawidłowo