Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

HttpHelper.RequestRunnable

public abstract class HttpHelper.RequestRunnable
extends Object implements IRunUtil.IRunnableResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpHelper.RequestRunnable


Możliwość wykonywania żądań za pomocą IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RequestRunnable (String url)

Metody publiczne

void cancel ()

Anuluj operację.

Exception getException ()

Zwraca ostatni Exception , który wystąpił podczas wykonywania run().

String getResponse ()
String getUrl ()

Metody chronione

void setException (Exception e)
void setResponse (String response)

Konstruktorzy publiczni

Możliwość uruchomienia żądania

public RequestRunnable (String url)

Parametry
url String

Metody publiczne

anulować

public void cancel ()

Anuluj operację.

getException

public Exception getException ()

Zwraca ostatni Exception , który wystąpił podczas wykonywania run().

Zwroty
Exception

otrzymać odpowiedź

public String getResponse ()

Zwroty
String

pobierz adres URL

public String getUrl ()

Zwroty
String

Metody chronione

setException

protected void setException (Exception e)

Parametry
e Exception

setResponse

protected void setResponse (String response)

Parametry
response String