จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

SystemUtil.EnvVariable

public static final enum SystemUtil.EnvVariable
extends Enum< SystemUtil.EnvVariable >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable >
com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable


สรุป

ค่า Enum

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

วิธีการสาธารณะ

static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)
static final EnvVariable[] values ()

ค่า Enum

ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ผลตอบแทน
SystemUtil.EnvVariable

ค่า

public static final EnvVariable[] values ()

ผลตอบแทน
EnvVariable[]