ฮีปโฮสต์มอนิเตอร์

public class HeapHostMonitor
extends AbstractHostMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.AbstractHostMonitor
com.android.tradefed.util.hostmetric.HeapHostMonitor


การใช้งาน AbstractHostMonitor ที่ตรวจสอบหน่วยความจำฮีปบนโฮสต์และบันทึกลงในบันทึกประวัติเป็นระยะ

สรุป

เขตข้อมูล

protected static final String HEAP_KEY

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

HeapHostMonitor ()

วิธีการสาธารณะ

void dispatch ()

รวบรวมและปล่อยค่าข้อมูลโฮสต์ปัจจุบัน

เขตข้อมูล

HEAP_KEY

protected static final String HEAP_KEY

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ฮีปโฮสต์มอนิเตอร์

public HeapHostMonitor ()

วิธีการสาธารณะ

จัดส่ง

public void dispatch ()

รวบรวมและปล่อยค่าข้อมูลโฮสต์ปัจจุบัน ควรส่งเสียงเหตุการณ์ของคิวถ้ามี