IKeyStoreFabrikası

public interface IKeyStoreFactory

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreFactory


IKeyStoreClient oluşturmak için fabrika.

Özet

Genel yöntemler

abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Anahtar deposundan değerleri getirmek için bir anahtar deposu istemcisi oluşturur.

Genel yöntemler

KeyStoreClient oluştur

public abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Anahtar deposundan değerleri getirmek için bir anahtar deposu istemcisi oluşturur.

İadeler
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Atar
KeyStoreException anahtar deposu istemcisi oluşturmadaki herhangi bir hata için.