Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การใช้ข้อมูล Android

Android ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและควบคุมวิธีการที่อุปกรณ์ใช้ข้อมูลเครือข่าย มันตรวจสอบการใช้ข้อมูลโดยรวมและรองรับการเตือนหรือขีด จำกัด ที่เรียกการแจ้งเตือนหรือปิดการใช้งานข้อมูลมือถือเมื่อการใช้งานเกินโควต้าที่เฉพาะเจาะจง

การใช้ข้อมูลยังได้รับการติดตามในแต่ละแอปพลิเคชันซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจการใช้งานที่ผ่านมาในแอป การตั้งค่า ผู้ใช้ยังสามารถ จำกัด การอนุญาตให้แอปพลิเคชั่นที่เฉพาะเจาะจงใช้ข้อมูลเมื่อทำงานในพื้นหลัง

เอกสารในส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้รวมระบบและผู้ให้บริการมือถือเพื่อช่วยอธิบายรายละเอียดทางเทคนิคที่ควรทราบเมื่อทำการย้าย Android ไปยังอุปกรณ์เฉพาะ รายละเอียดเหล่านี้สรุปไว้ด้านล่างและรายชื่อผู้รับจดหมาย android-porting เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม