Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ThreadMutex Class Reference

#include < NfcAdaptation.h >

สืบทอดโดย ThreadCondVar

ฟังก์ชั่นสมาชิกสาธารณะ

ThreadMutex ()
เสมือน ~ ThreadMutex ()
เป็นโมฆะ ล็อค ()
เป็นโมฆะ ปลดล็อค ()
ผู้ประกอบการ pthread_mutex_t * ()

คำอธิบายโดยละเอียด

คำจำกัดความที่บรรทัดที่ 28 ของไฟล์ NfcAdaptation.h

เอกสารประกอบของตัวสร้าง & Destructor

เสมือน ~ ThreadMutex ( )
เสมือน

เอกสารการทำงานของสมาชิก

ล็อคเป็นโมฆะ ( )
ผู้ประกอบการ pthread_mutex_t * ( )
แบบอินไลน์

คำจำกัดความที่บรรทัด 35 ของไฟล์ NfcAdaptation.h

เป็นโมฆะปลดล็อค ( )

เอกสารสำหรับคลาสนี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้: