การอ้างอิงโครงสร้าง AGpsCallbacks

การอ้างอิงโครงสร้าง AGpsCallbacks

#include < gps.h >

ฟิลด์ข้อมูล

agps_status_callback status_cb
gps_create_thread create_thread_cb

คำอธิบายโดยละเอียด

โครงสร้างการโทรกลับสำหรับอินเทอร์เฟซ AGPS

คำจำกัดความที่บรรทัด 912 ของไฟล์ gps.h

เอกสารภาคสนาม

gps_create_thread create_thread_cb

คำจำกัดความที่บรรทัด 914 ของไฟล์ gps.h

คำจำกัดความที่บรรทัด 913 ของไฟล์ gps.h


เอกสารสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / รวม / hardware / gps.h