การอ้างอิงโครงสร้าง FlpDeviceContextInterface

การอ้างอิงโครงสร้าง FlpDeviceContextInterface

#include < fused_location.h >

ฟิลด์ข้อมูล

size_t ขนาด
int (* inject_device_context ) (uint32_t เปิดใช้งานมาสก์)

คำอธิบายโดยละเอียด

อินเทอร์เฟซเพิ่มเติมสำหรับการสนับสนุนบริบทอุปกรณ์

คำจำกัดความที่บรรทัด 507 ของไฟล์ fused_location.h

เอกสารภาคสนาม

int (* inject_device_context) (uint32_t เปิดใช้งานมาสก์)

แทรกข้อมูลการดีบักลงในระบบย่อย FLP ส่งกลับ 0 เมื่อสำเร็จ -1 ข้อผิดพลาด

คำจำกัดความที่บรรทัด 515 ของไฟล์ fused_location.h

size_t ขนาด

ตั้งค่าเป็น sizeof (FlpDeviceContextInterface)

คำจำกัดความที่บรรทัด 509 ของไฟล์ fused_location.h


เอกสารประกอบสำหรับโครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • ฮาร์ดแวร์ / libhardware / include / hardware / fused_location.h