Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

bt_uuid_t การอ้างอิงโครงสร้าง

bt_uuid_t การอ้างอิงโครงสร้าง

#include < bluetooth.h >

เขตข้อมูล

uint8_t คุณ [16]

คำอธิบายโดยละเอียด

บลูทู ธ UUID 128 บิต

นิยามที่บรรทัดที่ 131 ของไฟล์ bluetooth.h

เอกสารภาคสนาม

uint8_t uu [16]

นิยามที่บรรทัดที่ 132 ของไฟล์ bluetooth.h


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • hardware / libhardware / include / hardware / bluetooth.h