Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ลายนิ้วมือ _finger_id อ้างอิงโครงสร้าง

ลายนิ้วมือ _finger_id อ้างอิงโครงสร้าง

#include < fingerprint.h >

เขตข้อมูล

uint32_t GID
uint32_t fid

คำอธิบายโดยละเอียด

นิยามที่บรรทัดที่ 74 ของไฟล์ ลายนิ้วมือ

เอกสารภาคสนาม

uint32_t fid

นิยามที่บรรทัดที่ 76 ของไฟล์ ลายนิ้วมือ

uint32_t gid

นิยามที่บรรทัดที่ 75 ของไฟล์ ลายนิ้วมือ


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้: