Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

hw_device_t การอ้างอิงโครงสร้าง

hw_device_t การอ้างอิงโครงสร้าง

#include < hardware.h >

เขตข้อมูล

uint32_t แท็ก
uint32_t รุ่น
struct hw_module_t * โมดูล
uint32_t สงวนไว้ [12]
int (* ปิด ) (struct hw_device_t * อุปกรณ์)

คำอธิบายโดยละเอียด

โครงสร้างข้อมูลของอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องเริ่มต้นด้วย hw_device_t ตามด้วยวิธีการและแอตทริบิวต์เฉพาะสำหรับโมดูลสาธารณะ

นิยามที่บรรทัดที่ 167 ของไฟล์ ฮาร์ดแวร์

เอกสารภาคสนาม

int (* ปิด) (อุปกรณ์ struct hw_device_t *)

ปิดอุปกรณ์นี้

นิยามที่บรรทัด 200 ของไฟล์ ฮาร์ดแวร์

struct โมดูล hw_module_t *

อ้างอิงถึงโมดูลที่อุปกรณ์นี้เป็นของ

นิยามที่บรรทัด 190 ของไฟล์ ฮาร์ดแวร์ .

สงวนไว้ uint32_t [12]

padding สงวนไว้สำหรับใช้ในอนาคต

คำจำกัดความที่บรรทัด 196 ของไฟล์ ฮาร์ดแวร์ .

แท็ก uint32_t

ต้องเริ่มต้นแท็กเป็น HARDWARE_DEVICE_TAG

นิยามที่บรรทัดที่ 169 ของ ฮาร์ดแวร์ ไฟล์

รุ่น uint32_t

เวอร์ชันของ API อุปกรณ์เฉพาะโมดูล ค่านี้ใช้โดยผู้ใช้โมดูลที่ได้รับเพื่อจัดการการใช้งานอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

ผู้ใช้โมดูลมีหน้าที่ตรวจสอบฟิลด์ module_api_version และเวอร์ชันอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถสื่อสารกับการนำโมดูลไปใช้งานได้โดยเฉพาะ

หนึ่งโมดูลสามารถรองรับอุปกรณ์หลายเครื่องที่มีเวอร์ชั่นต่างกัน สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อส่วนต่อประสานอุปกรณ์เปลี่ยนไปในทางที่ไม่เข้ากัน แต่ก็ยังจำเป็นต้องสนับสนุนการใช้งานที่เก่ากว่าในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างหนึ่งคือ Camera 2.0 API

ฟิลด์นี้ถูกตีความโดยผู้ใช้โมดูลและถูกละเว้นโดยอินเตอร์เฟส HAL เอง

นิยามที่บรรทัด 187 ของ ฮาร์ดแวร์ ไฟล์


เอกสารสำหรับ struct นี้ถูกสร้างขึ้นจากไฟล์ต่อไปนี้:
  • hardware / libhardware / include / hardware / hardware.h